เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือ คณะเอกอัครราชทูต 13 ประเทศจากสหภาพยุโรป

วันที่: 20 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับนายเดวิด ดาลี (David DALY) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จำนวน 13 ประเทศ ณ โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนหารือระหว่างกัน เกี่ยวกับนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาในการเป็นหุ้นส่วนของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกในประเทศไทย และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ 

นายเดวิด ดาลี (David DALY) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวว่าประเทศไทย และ สหภาพยุโรป (EU) มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยนักลงทุนใน EU ยังมองว่าการลงทุนในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญ และชื่นชมว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก และมีความทันสมัยในหลายด้าน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักลงทุนจากสหภาพยุโรป เข้ามาทำโครงการต่าง ๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากนี้จะได้มีการหารือกับทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ที่คณะฯ ได้เข้าพบเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์มิติต่าง ๆ และช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนความตั้งใจให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการศึกษา และการเดินทางไป-มา ระหว่างกัน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็น The Best Destination in Thailand และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้คนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ต่างประทับใจในอัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนเชียงใหม่ ที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทุกชาติตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม คนไทย รวมถึงคนเชียงใหม่ ต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อสหภาพยุโรป ด้วยมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีการเรียนรู้ระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านการกีฬา การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ที่ทำให้คนไทยรู้สึกมีความใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป

อีกทั้งมีความยินดีที่จะช่วยกันดูแลและให้เกียรติกงสุลทุกประเทศอย่างสูงสุด และพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกประเด็นการหารือที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนของเราอย่างเต็มที่

 

เครดิต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ
 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
322

แบ่งปัน