เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตฯ เวียดนามประจำประเทศไทย หารือผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนด้านการค้า-การลงทุน

วันที่: 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายฟาน จิ๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพูดคุยถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 

นายฟาน จิ๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สำคัญยิ่งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เวียดนาม โดยคณะฯ ได้มีโอกาสเข้าไปหารือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงการขยายความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม เพื่อให้มีนักศึกษาชาวเวียดนามเข้ามาเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ยังมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมธุรกิจระหว่างเชียงใหม่และเวียดนามให้มากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนของนักธุรกิจไทยในเมืองฮานอย ดานัง และโฮจิมินห์ 

ด้าน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรเกือบ 2 ล้านคน และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่รวมปีละ 11 ล้านคน ประกอบกับถนนทุกสายในจังหวัดภาคเหนือ มีเส้นทางที่เชื่อมต่อมายังจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีกำลังซื้อสูง และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเมื่อมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีที่จะสนับสนุนความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันอย่างเต็มที่ และจะได้มีการส่งหน่วยงานในพื้นที่ไปศึกษาดูงานที่เวียดนาม เพื่อดูทิศทางความเป็นไปได้ในการร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ นายฟาน จิ๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ได้กล่าวชื่นชมว่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีข้อดีมากมาย และสามารถเดินทางไป-มา ระหว่างกันได้ง่ายรองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย และส่งผลดีต่อประชากรชาวเวียดนามและชาวเชียงใหม่ ทั้งนี้ ประเทศไทยและเวียดนาม ยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกด้าน โดยไทยเป็น 1 ในนักลงทุนต่างชาติหลักลำดับที่ 9 ที่มีการลงทุนในเวียดนาม และสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าได้กว่า 2 หมื่นล้านบาท

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้พบปะกับสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอีกด้วย

*************************
เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ / ข่าว-ภาพ

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
17 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
479

แบ่งปัน