เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนครบกำหนดวาระในประเทศไทย พร้อมหารือความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและแคนาดา ด้านการบริหารจัดการไฟป่า ที่ประเทศแคนาดาได้ประสบปัญหาอย่างหนักในปีนี้

ดร.ซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำลาตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระในประเทศไทย พร้อมหารือความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศแคนาดาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ “เรื่องไฟป่า” ซึ่ง ดร.ซาราห์ เทย์เลอร์ กล่าวว่า ในปีนี้ประเทศแคนาดาได้ประสบปัญหาไฟป่าอย่างหนัก โดยมีสาเหตุที่แตกต่างจากประเทศไทย คือ เกิดจากลมพายุและฟ้าผ่า ทำให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้นักผจญเพลิงจากทั้งในและต่างประเทศเข้าไปช่วยดับไฟและควบคุมสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีหลากหลายและทันสมัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการดับไฟป่าของประเทศแคนาดา และนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

นอกจากนี้ ดร.ซาราห์ เทย์เลอร์ ยังได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการรับมือกับการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทางการเกษตรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรจึงใช้วิธีการเผาตอซังหรือเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ที่เหลือจากการทำการเกษตร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในรอบต่อไป ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พยายามผลักดันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูง แบบไม่ต้องเผา และให้ผลที่ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ยังต้องหาวิธีการช่วยเหลือและดูแลเกษตรกรในช่วง 3-4 ปี ที่ไม้ยืนต้นยังเติบโตไม่เต็มที่ และเกษตรกรจะยังไม่มีรายได้

ในการนี้ ดร.ซาราห์ เทย์เลอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอีกไม่นานจะเกิดข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง แคนาดา-อาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่น้อย ด้วยแคนาดามีการนำเข้าอาหารจากประเทศไท เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหวังว่าข้อตกลงนี้จะดำเนินการต่อไปได้อย่างรวดเร็ว และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง

 

เครดิต: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
312

แบ่งปัน