เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 9 สิงหาคม 2566 ณ ร้านอาหารลำดีตี้ขัวแดง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับออสติน สหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายปีนี้

นางสาวเคท บอนเนอร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้แทนนายลอยด์ สมักเกอร์ นำคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ร้านอาหารลำดีตี้ขัวแดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีแผนที่จะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับออสติน สหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายปีนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่และสหรัฐอเมริกา มีความใกล้ชิดกันมานาน และได้ดูแลให้การช่วยเหลือชาวสหรัฐอเมริกาที่มาท่องเที่ยวและพำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยดีมาโดยตลอด การที่จังหวัดเชียงใหม่และออสตินจะได้เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก

นอกจากนี้คณะฯ ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลว่าที่ดังกล่าวเป็น 1 ในโครงการหลวงของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพัฒนาพื้นที่จากป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้น ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำ จนสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวได้มีการขยายผลไปในทุกดอยที่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นป่าฝนแหล่งต้นน้ำสำคัญของประเทศไทย

เครดิต: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
20 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
303

แบ่งปัน