เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะเมืองเหมยซาน เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะเมืองเหมยซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้อง

นายหวง เหอ นายกเทศมนตรีเมืองเหมยซาน และรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเทศบาลเมืองเหมยซาน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้องในด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองเป้าหมายลำดับที่ 1 ของนักท่องเที่ยวชาวจีน และมีความมุ่งหวังที่จะร่วมมือกันพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ประเทศจีนมี 3 อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ คือ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด และการเกษตรสมัยใหม่ ที่สร้างมูลค่าเข้าประเทศได้กว่า 1 หมื่นล้านหยวน

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองลำดับที่ 1 ของภาคเหนือ และลำดับที่ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร โดยความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน แน่นแฟ้นและเปรียบเสมือนพี่น้องกันตลอดมา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ประกอบกิจการ และพำนักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยความชื่นชอบในธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นสยามเมืองยิ้มที่พร้อมดูแลและต้อนรับผู้มาเยือนตลอดเวลา ซึ่งก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 1.7 ล้านคน แต่หลังการระบาดนักท่องเที่ยวได้ลดลงไปอย่างมาก จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
15 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
415

แบ่งปัน