เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรห้องเรียนภาษาจีน

วันที่: 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรห้องเรียนภาษาจีน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้สอนและนักเรียนดีเด่น และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตร เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เรียนตลอดจนคณะทำงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
16 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
467

แบ่งปัน