เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลประจำนครโอซากา เป็นผู้แทนนำคณะผู้แทนหน่วยงานส่งเสริมระบบนิเวศน์ด้านนวัตกรรมการแพทย์ สถาบันวิจัย และบริษัทนวัตกรรมด้านการแพทย์จากภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่: 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลประจำนครโอซากา เป็นผู้แทนนำคณะผู้แทนหน่วยงานส่งเสริมระบบนิเวศน์ด้านนวัตกรรมการแพทย์ สถาบันวิจัย และบริษัทนวัตกรรมด้านการแพทย์จากภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการแพทย์ หวังเกิดความร่วมมือกันในอนาคต

นายนิจอนันต์ บุรณศิริ กงสุลประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และคณะได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ดาวุธ ศักดิเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ คณะฯ ได้ไปเยี่ยมชมย่านนวัตกรรมสวนดอกและโรงพยาบาล รวมถึง เข้าร่วมการสัมมนานวัตกรรมการแพทย์และพบปะหารือกับสภาหอการค้า และเยี่ยมชม Startup ด้านการแพทย์ในเชียงใหม่ ขณะเดียวกัน ได้หารือร่วมกันถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางการบริหารจัดการ ซึ่งในจังหวัดโอซากา รวมถึงประเทศญี่ปุ่นได้ให้ควาสำคัญกับเรื่องผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีประชากรกว่าร้อยละ 30 เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ เกิน 65 ปี เช่นเดียวกับด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และ startup ที่มีความโดดเด่นไม่แพ้ประเทศอื่นๆ

ทั้งนี้ นายศักดิ์ดาวุธ ศักดิเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ของคณะฯ จะได้รับความสะดวกสบายทั้งในด้านที่พักอาศัย อาหาร และการเดินทางไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีความตั้งใจในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่พร้อมร่วมมือ และยินดีเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่และโอซากา

เครดิต: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
385

แบ่งปัน