เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตฯ จีน ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางหวัง หวน ภริยา และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวกับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ได้หารือร่วมกันถึงความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งเป็นพันธ์มิตรที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านการส่งออกสินค้า และด้านการท่องเที่ยว

ในการนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังมีนักลงทุน รวมถึงประชาชนชาวจีนมาพำนักอาศัย และมาศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แม้นักท่องเที่ยวชาวจีนจะยังมีไม่มากเท่ากับช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม ทั้งนี้ จึงขอให้นักท่องเที่ยวชาวจีนทุกคนมั่นใจ ทั้งด้านความปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการพำนักอยู่ในพื้นที่จะมีความสะดวก ปลอดภัย และความอบอุ่นจากคนในพื้นที่ ซึ่งชาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะให้การดูแลเป็นอย่างดี

ขณะที่ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณทางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันที่ได้ดูแลคนจีนที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้เหตุผลที่คนจีนเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ลดน้อยจากเดิม เนื่องจากการขอวีซ่าเดินทางมายังประเทศไทยต้องมีกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้ยากต่อการเข้าประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้มีการลดจำนวนขั้นตอนการทำวีซ่าลงแล้ว ประกอบกับมีกระแสข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียมากมายถึงการเดินทางมายังประเทศไทยที่อาจถูกหลอกไปทำงานผิดกฎหมายในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีผู้ไม่หวังดีพยายามโจมตีด้วยข่าวปลอมเหล่านี้มากมาย เพื่อพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างสองประเทศ ดังนั้นหากไทย-จีน ร่วมมือกันในการกู้คืนภาพลักษณ์ที่ดี นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงโต้ตอบข่าวปลอม จะทำให้เป็นการสร้างความเชื่อมมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมายังประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมาก

 

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
16 กรกฎาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
444

แบ่งปัน