เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่: 19 กันยายน 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้นล่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้นล่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ 

1.การพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย กับเมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

2.พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง น้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย

3.การพิจารณาเพิ่มเมือง/ประเทศสมาชิก ในกลไกความร่วมมือ “เก้าเมืองสี่ประเทศ”

4.การพิจารณาการออกแบบนิทรรศการในมหกรรมพืชสวนนานาชาตินครเฉิงตู ปี 2024

5. กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพ 10 ปี ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดฮอกไกโด

 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
15 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

จำนวนผู้ชม
374

แบ่งปัน