เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Kyoshin CO., LTD

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Kyoshin CO., LTD

วันที่:

2 เมษายน 2555

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

ญี่ปุ่น

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Mr. Chaiyong Eurviriyanukul
Mr. Sadaaki Tachiki

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
30 พฤษภาคม 2566

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1144

แบ่งปัน