เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Ming Chuan University

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Ming Chuan University

วันที่:

19 เมษายน 2560

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สถานที่ลงนาม:

At Chiang Mai Provience

ผู้ลงนาม:

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
Prof. Chuan Lee

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
13 มิถุนายน 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1723

แบ่งปัน