เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ Korea University of Technology and Education

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Korea University of Technology and Education

วันที่:

10 ตุลาคม 2559

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak
Dr. Ki-Young Kim

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1416

แบ่งปัน