เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ Universiti Sultan Zainal Abidin

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Universiti Sultan Zainal Abidin

วันที่:

29 พฤศจิกายน 2559

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สหพันธรัฐมาเลเซีย

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak
PROF. DATO' DR. AHTIAD ZUBAIDI BIN. ABDUL LATIF

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
16 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1332

แบ่งปัน