เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ BDI Group

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ BDI Group

วันที่:

11 ธันวาคม 2557

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
นางสาวบรินดา จางขจรศักดิ์ รองประธาน บริษัท BDI Group

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1654

แบ่งปัน