เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ สภาอุตสาหกรรม เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความร่วมมือเป็นหอการค้าคู่มิตรกับหอการค้าสภาอุตสาหกรรม เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ

วันที่:

18 กรกฎาคม 2546

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

เอกชน

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

สถานที่ลงนาม:

หอการค้าสภาอุตสาหกรรม เมืองจิตตะกอง

ผู้ลงนาม:


Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
15 เมษายน 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1407

แบ่งปัน