เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานการท่องเที่ยวสิบสองปันนา

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement: MOA) ความร่วมมือการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

- ลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement: MOA) ความร่วมมือการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งสอง ฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพี่อสร้างซื่อเสียง ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ จัดตั้งหน่วยงานควบคุมดูแลการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวการตลาด ท่องเที่ยว ฯลฯ เพี่อความร่วมมือที่แน่น แฟ้นและการบริการที่ดี

วันที่:

2 ธันวาคม 2552

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

เอกชน

ประเภท:

MOA

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานที่ลงนาม:

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ลงนาม:

นายราชันย์ วีระพันธ์
Mr. Lu Jiangguan

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
17 เมษายน 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1485

แบ่งปัน