เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับสากล

วันที่: 19 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน  เพื่อตอกย้ำถึงศักยภาพของเมืองเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นไมซ์ซิตี้ (MICE City) และเมืองที่มีศักยภาพด้านการจัดงานเทศกาลระดับโลก (World Festival & Event City) ที่จะดึงนักเดินทางคุณภาพเข้าสู่เมือง รวมทั้งพัฒนาต่อยอดเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมิ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  และสมาคมวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว (Visit Lanna) ได้ร่วมกันส่งจังหวัดเชียงใหม่เข้าประกวดชิงรางวัลเมืองเทศกาลโลก และในวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกจากสมาคมงานเทศกาลนานาชาติ(International Festivals and Events Association, IFEA) ให้เป็นเมืองเทศกาลโลก World Festival and Event City ประจำปี 2022  ซึ่งเป็นการยืนยันความมีเสน่ห์ของเชียงใหม่ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว การประชุม และงานเทศกาลในระดับนานาชาติ

โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันนำความสำเร็จและชื่อเสียงมาสู่เมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนเมืองหลังจากได้รับรางวัล โดยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ โดยเน้นในด้านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน เพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับสากล สามารถดึงผู้คนให้มาเยือนเชียงใหม่ตลอดทุกเทศกาล และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้าน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ชั้นนำระดับประเทศ  ซึ่งจากการได้รับรางวัลเมืองเทศกาลโลกในครั้งนี้ ทาง TCEB ได้เล็งเห็นว่า เชียงใหม่มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นเมืองจุดหมายปลายทางนานาชาติที่จะรุกตลาดต่างประเทศและตลาดระดับพรีเมี่ยมอย่างเต็มตัว จึงพร้อมที่จะนำไมซ์ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเมือง เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ผลักดันทุนทางศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์ของเชียงใหม่ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลัง นำพาเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกต่อไป

********************************

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 พฤษภาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
465

แบ่งปัน