เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

    วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการและแสดงความยินดีในวาระโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ และนางสาวชญาน์นันท์ ศิริประภานนท์กุล หัวหน้างานการต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

 

    พร้อมกันนี้ นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ได้มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200,000 บาท โดยจังหวัดเชียงใหม่ จะนำเงินดังกล่าว ไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ประสบภัยต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป และได้หารือถึงการพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีนเพื่อเตรียมพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะกลับมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
21 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
416

แบ่งปัน