เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เชียงใหม่ - ระดับเอกชน

จำนวนทั้งหมด : 16

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานการท่องเที่ยวสิบสองปันนา

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ หอการค้าเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ สภาอุตสาหกรรม เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมืองตองยี รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และอาลีบาบากรุ๊ป

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ เมืองท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

หน้า 1 ของ 2